Archiwum: | Projekty

EFS kolor poziom

Warunki uczestnictwa

      Do Projektu może być zakwalifikowana osoba fizyczna, która spełnia łącznie wymienione poniżej kryteria: – osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, – osoba, która ukończyła 30 rok życia, – osoba zamieszkująca na terenie województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, – osoba, […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom

Schemat realizacji projektu

    Skrócony schemat realizacji projektu: „Zostań przedsiębiorcą – wsparcie niepełnosprawnych osób z woj. śląskiego” Nr. Etapu Opis 1.                                       Nabór Formularzy rekrutacyjnych. 2. I Etap rekrutacji: Ocena dokumentów rekrutacyjnych pod względem formalnym i merytorycznym (Do dalszego etapu przechodzą osoby, które zdobędą min. 20 punktów). 3. II Etap rekrutacji: Spotkanie z doradcą zawodowym w celu […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom (1)

Warunki uczestnictwa

      Warunki uczestnictwa Kryteria dostępu: a. status osoby biernej zawodowo (oświadczenie) lub bezrobotnej (zaświadczenie z PUP) b. wiek uczestnika projektu (powyżej 30 r.ż.) na dzień planowanego przystąpienia do pierwszej formy wsparcia c. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego; d. wykształcenie min. na poziomie ponadgimnazjalnym (oświadczenie) Pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety posiadające status […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom

O szkoleniach

Harmonogram form wsparcia edycja V Harmonogram form wsparcia edycja IV Harmonogram form wsparcia edycja III Harmonogram form wsparcia edycja II Harmonogram form wsparcia Edycja I OGÓLNE INFORMACJE           Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i dla uczestników szkoleń są […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom

Projekt unijny

    Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o  (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego” . Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom

Rekrutacja i dokumentacja

  Przebieg rekrutacji i dokumenty rekrutacji Okres rekrutacji jest planowany od grudnia 2016r. do lutego 2017r. W tym czasie będzie organizowany nabór dokumentów rekrutacyjnych oraz ewentualny nabór lub nabory uzupełniające. Konkretne terminy naboru wniosków będą ogłaszane na stronie internetowej projektu. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły, do wyczerpania miejsc w Projekcie. Planowany termin przeprowadzenia […]

Czytaj dalej...
efs

Rekrutacja i dokumentacja

  Szanowni Państwo, Uprzejmie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie o kontakt telefoniczny bądź mailowy a także o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji. Prosimy o wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego i o przesłanie go na nasze adres mailowy lub listem poleconym , lub dostarczenie dokumentów bezpośrednio do biura projektu Rekrutacja jest otwarta ciągła od września […]

Czytaj dalej...
EFS kolor poziom

Projekt unijny

  Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej,”         […]

Czytaj dalej...
capture9-18-2016_40229_pm

Zostań przedsiębiorcą

  Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c.   na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego” . Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego […]

Czytaj dalej...
efs

Zostań księgową

  Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu) w partnerstwie z Centrum Doradztwa Unijnego s. c. na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie pt. : „Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej” współfinansowanego z […]

Czytaj dalej...