Projekt unijny

EFS kolor poziom

 

 

Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o  (Lider Projektu)

w partnerstwie z
Centrum Doradztwa Unijnego s. c.

na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Zostań Przedsiębiorcą- wsparcie niepełnosprawnych osób z województwa śląskiego” .
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.

Nasz projekt skierowany jest 48 osób niepełnosprawnych (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które ukończyły 30 rok życia i jednocześnie są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12-miesięcy poprzedzających przystąpienie do Projektu. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zamieszkują teren województwa śląskiego.

W szczególności zapraszamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Uczestnicy zakwalifikowani do projektu będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:

– bezpłatnego wsparcia szkoleniowo – doradczego w sprawach związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,

– jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie początkowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowej firmy do kwoty 22 700 zł,

– udzielenie wsparcie pomostowego w formie finansowej (w wysokości do 1320 zł przez 6 miesięcy) oraz doradczej.

Na szkoleniach zapewniamy opiekę personelu, wyżywienie na szkoleniach, poczęstunek konferencyjny, materiały dydaktyczne, sale wykładowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia.

Główny cel projektu: Rozwinięcie postawy przedsiębiorczości u 48 osób niepełnosprawnych (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn ) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w woj. śląskim oraz rozwinięcie nowych 48 mikroprzedsiębiorstw w okresie do dnia 31.05.2018 r.

Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne, które ukończyły 30 rok życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.

W projekcie weźmie udział 48 ON (w tym 29 kobiet i 19 mężczyzn). W trakcie rekrutacji w pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka.

Planowany efekt projektu -wskaźniki:

– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 48 ON ( w tym 29K i 19M)

– Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 44 ON (w tym 25K).

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 do 31.05.2018r.
Wartość projektu: 1 944 240,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 847 028,00 PLN

 

Chcesz dowiedzieć się jak skorzystać z Funduszy Europejskich? – kliknij na link
www.rpo.slaskie.pl

Zapoznaj się z publikacjami, które przybliżą Ci jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami .
https://www.power.gov.pl/dostepnosc

 

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnościami
http://www.niepelnosprawni.gov.pl

https://www.power.gov.pl/forumon

 

Biuro projektu znajduje się przy

ul. Główna 21,

42-620 Nakło Śląskie
Telefon : 884 975 757

Adres strony internetowej: www.cdisz.pl

Adres e-mail: biuro@cdisz.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 12.00-16.00
Wtorek 08.00-12.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 08.00-12.00
Piątek 12.00-16.00

Partner projektu:
CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO s.c.
Ratajczaka 26/3
61-815 Poznań telefon: 782 111 436
e-mail: cdu@cdu.edu.pl , www.cdu.edu.pl