Projekt unijny

EFS kolor poziom

 

Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z.o.o (Lider Projektu)

w partnerstwie z

Centrum Doradztwa Unijnego s. c.

na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie: „Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej,”
                 

Projekt współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020.
Projekt skierowany jest do Kobiet zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Do projektu będą kwalifikowane (54K) kobiety powyżej 30 roku życia posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w ewidencji Urzędu Pracy lub status osoby biernej zawodowo, posiadające co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie.
W szczególności zapraszamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kobiety niepełnosprawne!
             

                      Uczestniczki zakwalifikowane w projekcie będą miały m.in. możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego, grupowych szkoleń z zakresu księgowości (moduł rachunkowy, zagadnienia z dziedziny prawa i zobowiązania podatkowe), zajęć komputerowych z programu księgowego (przygotowujących do certyfikacji) oraz 3-miesięcznego stażu.
Na szkoleniach zapewniamy stypendium szkoleniowe i stażowe, poczęstunek konferencyjny, wyżywienie na szkoleniach, materiały dydaktyczne, sale wykładowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo, staże.

Główny cel projektu:  Wzrost aktywności zawodowej 54 kobiet powyżej 30 roku życia (w tym niepełnosprawnych 6K) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w woj. śląskim do 31.03.2018.

Grupę docelową projektu stanowią 54 Kobiety (w tym 6 niepełnosprawnych) powyżej 30 roku życia zamieszkujące województwo śląskie w tym:
– bezrobotne – 27
– bierne zawodowo – 27

W szczególności będą to kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz osoby niepełnosprawne.

Obszar realizacji projektu: województwo śląskie
Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.03.2018

Wartość projektu: 960 478,38
Wkład Funduszy Europejskich: 912 454,46 zł.

Planowane efekty projektu : wskaźniki

– liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie -27
– liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6
– liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie-27

Wskaźnik rezultatu:
– liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-48

 

Chcesz dowiedzieć się jak skorzystać z Funduszy Europejskich? – wejdź na strone 

www.rpo.slaskie.pl

Zapoznaj się z publikacjami, które przybliżą Ci jak mogą korzystać z Funduszy Europejskich osoby z niepełnosprawnościami .

https://www.power.gov.pl/dostepnosc

Odwiedź portale poświęcone tematyce osób z niepełnosprawnościami:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl

https://www.power.gov.pl/forumon

Biuro projektu

ul. Główna 21, 42-620 Nakło Śląskie
Telefon : 884 975 757

Adres strony internetowej: www.cdisz.pl

Adres e-mail: biuro@cdisz.pl

Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 12.00-16.00
Środa 8.00-12.00
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 8.00-12.00

Partner projektu:
CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO s.c.
Ratajczaka 26/3
61-815 Poznań telefon: 782 111 436
e-mail: cdu@cdu.edu.pl
www.cdu.edu.pl

, , ,