O szkoleniach

EFS kolor poziom

Harmonogram form wsparcia edycja V

Harmonogram form wsparcia edycja IV

Harmonogram form wsparcia edycja III

Harmonogram form wsparcia edycja II

Harmonogram form wsparcia Edycja I

OGÓLNE INFORMACJE

          Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i dla uczestników szkoleń są całkowicie bezpłatne.

Wszystkie uczestniczki projektu objęte będą bezpłatną wysokiej jakości ofertą szkoleniową. Grupy będą maksymalnie 12 osobowe. Na zakończenie szkoleń uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu certyfikującego (egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez instytucję akredytowaną przez Kuratorium Oświaty). Szkolenie zakończy się wydaniem uczestnikom projektu certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie .

Szkolenia swoim zakresem obejmują:

 1. Szkolenie księgowe (100 h):
 • Moduł rachunkowy 72 godz.
 • Wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa 14godz.
 • Zobowiązania podatkowe 14godz.
 1. Szkolenie komputerowe (obsługa programu księgowego  SYMFONIA) –  30 godz.

 

Na szkoleniach zapewniamy:

 • wyżywienie (obiady) na szkoleniach,
 • poczęstunek konferencyjny,
 • sale wykładowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stypendium dla uczestników za udział w szkoleniu,
 • materiały dydaktyczne,
 • refundujemy koszty dojazdu na szkolenia