Archiwa Tagów | Ksiegowy

EFS kolor poziom (1)

Warunki uczestnictwa

      Warunki uczestnictwa Kryteria dostępu: a. status osoby biernej zawodowo (oświadczenie) lub bezrobotnej (zaświadczenie z PUP) b. wiek uczestnika projektu (powyżej 30 r.ż.) na dzień planowanego przystąpienia do pierwszej formy wsparcia c. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie województwa śląskiego; d. wykształcenie min. na poziomie ponadgimnazjalnym (oświadczenie) Pierwszeństwo w rekrutacji mają kobiety posiadające status […]

Czytaj dalej...