Archiwa Tagów | zaloz swoj firme

EFS kolor poziom

Warunki uczestnictwa

      Do Projektu może być zakwalifikowana osoba fizyczna, która spełnia łącznie wymienione poniżej kryteria: – osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, – osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, – osoba, która ukończyła 30 rok życia, – osoba zamieszkująca na terenie województwa śląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, – osoba, […]

Czytaj dalej...